Table './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repairedTable './cms_staffanstorpshus/cms_module_stat_logstrings' is marked as crashed and should be repaired
Staffanstorpshus AB
 
platskartaPlatskarta Tyck tillTyck till 
Du är inte inloggad! 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv ut denna sida »

Snedvriden bild i Uppdrag granskning

Skapad: 2013-10-02I onsdagens Uppdrag granskning ägnas en del av programmet åt det kommunägda bolaget Staffanstorps Centrum AB:s deltagande i fastighetsmässan Mipim i Frankrike åren 2011-2013. Tyvärr ges tittarna en snedvriden bild av verkligheten. Programmet ger det felaktiga intrycket att resan var en semesterresa betald med skattemedel.  Två timmars intervjuer klipptes ner till ett tiotal minuter och det som visas i programmet har ingenting med resans syfte att göra. Just nu florerar det felaktiga uppgifter i media, här kan du ta del av vad Mipim är, vilka kostnaderna har varit med mera.


Vad är Mipim?
Mipim är en av världens största fastighetsmässor och äger årligen, i mars, rum i Cannes, Frankrike.
 
2013 deltog:
· 1 975 utställande företag
· 4 272 investerare
· 464 journalister
· drygt 20 000 personer från 79 olika länder
 
På mässan kan deltagarna:
· ta del av 19 000 kvm utställningsyta
· ta del av en omfattande mängd föreläsningar om infrastruktur, stadsplanering, byggprojekt, finansiering, investeringar, innovationer m.m.
· träffa och knyta kontakter bland deltagarna
 
När ägde Mipim 2013 rum?
12-15 mars

Varför deltar Staffanstorps kommun/Staffanstorps kommunägda bolag?
Staffanstorps kommun är en tillväxtkommun mitt i Öresundsregionen, med ambitionen att fortsätta utvecklas vad gäller såväl befolkning som företagande. Detta ställer krav på kommunen att vara konkurrenskraftig för att kunna locka till sig företag att investera i kommunen. Genom att närvara på mässan kan viktiga kontakter knytas för att långsiktigt skapa en positiv utveckling för Staffanstorps kommun.
 
Det kommunägda bolaget Staffanstorps Centrum AB äger idag ca 100 000 kvm verksamhetslokaler till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor. Under den kommande 10-15-årsperioden planeras byggnation för ytterligare uppemot en miljard kronor. I det arbetet är det angeläget att ta del av det senaste som händer inom fastighets- och byggbranschen. Att studera vilka lösningar andra städer och regioner funnit på likartade utmaningar vi står inför (bland annat när det gäller hållbarhets- och miljöfrågor) är också skäl för deltagande, liksom hur man effektivt kan visualisera och kommunicera byggprojekt.
 
I samband med deltagandet i mässan hade delegationen omfattande kontakter med företrädare för fastighets-, bygg- och konsultbolag. Ca 15 affärsmöten genomfördes under med såväl nya som gamla kontakter. Vid samtliga dessa möten genomfördes presentationer av framtida projekt i Staffanstorps kommun, med särskilt fokus på Sockerstan. Som en följd av nya kontakter knutna vid Mipim har sedan kommunens stadsbyggnadskontor genomfört studiebesök som ett led i sitt arbete.
 
Vilka personer deltog i MIPIM 2013 från Staffanstorps Centrum AB? Vilka är deras funktioner?
Henrik Lethin - styrelseordförande i Staffanstorps Centrum AB
Pierre Sjöström - vice ordförande i Staffanstorps Centrum AB
Michael Sandin - styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
Christian Sonesson - styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
Torbjörn Lövendahl - styrelseledamot Staffanstorps Centrum AB
Unto Järvirova - VD Staffanstorps Centrum AB
Thomas Håkansson - Projektledare Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Varför deltog sju deltagare från det kommunägda bolaget?
Staffanstorps Centrum AB:s fem styrelseledamöter deltog, samt VD och projektledare. Fördelen med ett brett deltagande är att samtliga styrelseledamöter tar del av samma information, liksom VD och projektledare som har exekutiva roller.

Deltagandet i fastighetsmässan kombinerades med styrelsekonferens med fokus på nuvarande och framtida byggprojekt (bland annat skolor, förskolor, badhus och kontorshotell) men även på andra frågor (finansiering, bolagsstruktur, bredbandsutbyggnad m m).

Av dessa anledningar var det angeläget att styrelsen var samlad, liksom VD och projektledare.

Vad kostade deltagandet 2013?
Kostnaden per person för deltagandet i fastighetsmässan samt för styrelsekonferensen var
18 800 kronor per person och fördelar sig enligt följande:
 
Deltagaravgifter vid mässan 7074 kr
Flyg och anslutningsresor i Sverige 3342 kr
Boende 2371 kr
Bilhyra, biltullar, parkering i Frankrike 1561 kr
Utlägg kost, representation 4452 kr
 
Stor möda lades på att finna billigt boende och billiga flygresor. Utläggen för kost och representation har uppgått till 599 kr per person och dag år 2013. Detta belopp inkluderar bland annat frukost, lunch, middagar, toalettpapper, städartiklar, diskmedel mm. Det av Skatteverket fastställda dagstraktamentet var och en var berättigad till uppgår till 616 kr per person och dag – något sådant traktamente har dock ej utbetalts. Genom att i stället låta bolaget stå för kostnaderna (i stället för att betala ut traktamente) har 32 000 kr sparats de senaste tre åren. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ingen kommun i Sverige har rest billigare.

Boendet
Boendet under dessa år har varit i två stycken stugor av förhållandevis enkel standard i orten Cagnes-sur-Mer. Orten ligger omkring 22 kilometer utanför Cannes – med bil tar det mellan 25 och 30 minuter att ta sig in till Cannes. Till skillnad om vi bott på hotell sköttes städning, bäddning och frukost av oss själva. Toalett och badrum har delats. Kostnaden per person och natt uppgick 2013 till 369 kronor.

Alkohol, restaurangbesök m.m.
I Uppdrag granskning ägnades en stor del av programmet åt att beskriva vilka restauranger som besökts och vilken alkohol som konsumerats under dessa dagar. De uppgifter som nämns är i sak korrekta men förmedlar ändå en snedvriden bild. I programmet tar man bland annat upp ett kvitto från Lidl och gör en poäng av den alkohol som förekommer på kvittot. Men av totalt 63 poster är 7 alkoholrelaterade och kostnaderna uppgår totalt till 477 kronor, eller under 69 kronor per person för hela veckan. Programmet ifrågasätter även alkoholkonsumtionen under en resdag ner till Frankrike, som börjat med dansk ”morgenbuffet” på flygplatsen med öl och tre centiliter Gammeldansk. Det framställs som om detta kostat uppemot 2 000 kronor, när det i själva verket handlar om 580 kronor.

Bilden blir felaktig också eftersom inget traktamente utbetalats trots att var och en varit berättigad till det. Genom att ”resa på räkning” i stället för att ta ut traktamente har som beskrivits ovan blivit billigare. Sett över åren 2011-2013 har den genomsnittliga kostnaden för kost/representation per person och dag uppgått till 464 kronor. Skulle traktamente utbetalats hade den summan uppgått till i snitt 724 kronor per person och dag.