Categories: Puffar
      Date: 2013-03-04
     Title: Inflyttade till Kometen!



Företagshotellet Kometen är i princip färdigbyggt, och vi har redan flyttat in där, tillsammans med andra kommunala bolag och hyresgäster från näringslivet.

 

Kometens webbplats är:

www.komethuset.se