Categories: Nyheter
      Date: 2013-03-04
     Title: Vakanser till BoplatsSyd

Lägenheter som blir vakanta på Wibergsväg 26 och Magnoliagårdens trygghetsboende kommer att läggas ut på boplatssyd, se länk www.boplatssyd.se

 

Kravet att få bo på dessa trygghetsboenden är att någon i familjen är fyllda 70 år..